FAQ - Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen)1. Gebruik van foto's of video's

1.1 - Kunnen jullie de foto's of video naar mij opsturen?

Foto's met watermerk kunnen vanaf de website kosteloos worden opgeslagen op uw computer voor privé gebruik. Het opsturen van foto's zonder watermerk kan alleen door middel van het aanschaffen van de foto's.

1.2 - Mag ik de foto's of video's gebruiken?

Foto's met watermerk mogen kosteloos en zonder toestemming gebruikt voor privé doeleinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld plaatsing op een Facebook profiel, een Linkedin profiel of opslaan op de computer. Het gebruik van de foto's (met en zonder watermerk) voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FlashphotoNL. Hieronder vallen bijvoorbeeld plaatsing op een eigen website of een (openbare) Facebook pagina.

1.3 - Mag ik de foto's of video's (gratis) gebruiken op mijn website of medium?

Het is niet mogelijk foto's of video's kosteloos te verstrekken. Neem contact op met FlashphotoNL om de tarieven te bespreken.

1.4 - De verzekering heeft de foto's of video nodig

De verzekeraar kan rechtstreeks contact opnemen met FlashphotoNL voor de aanschaf van de foto's in hoge resolutie en zonder watermerk om te gebruiken in een verzekeringszaak.


2. Aanpassingen

2.1 - Kunnen jullie het item / de foto's de video verwijderen?

Geplaatste foto's / video's / items worden niet verwijderd.

2.2 - Ik wil niet in beeld op de website

Wij doen ons uiterste best om alle betrokkenen onherkenbaar te maken bij het plaatsen van foto's en video's. Mocht u onverhoopt toch in beeld staan op een foto of video neem dan contact op met FlashphotoNL en vermeld duidelijk om welk fotonummer / video het gaat. Wij zullen de foto dan nogmaals beoordelen en indien nodig aanpassen.

2.3 - Ik wil niet dat mijn voertuig / woning online staat

Indien uw voertuig / woning onderdeel is van een nieuwsfeit is het mogelijk dat uw eigendom op beeld staat. In Nederland is het iedereen toegestaan om foto's en video's te maken in de openbare ruimte. Het is dan ook toegestaan om uw eigendom in de openbare ruimte te fotograferen en de foto online te zetten. Het is tevens niet verplicht om een huisnummer of kenteken onzichtbaar te maken (blurren). FlashphotoNL probeert echter zoveel mogelijk anonimiteit te waarborgen doordat wij wel huisnummers en kentekens blurren, ondanks dat dit niet verplicht is. Mocht uw huisnummer of kenteken toch in beeld staan op een foto of video neem dan contact op met FlashphotoNL en vermeld duidelijk om welk fotonummer / video het gaat. Wij zullen de foto of video dan nogmaals beoordelen en indien nodig aanpassen.

2.4 - Jullie informatie klopt niet

Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk om op de krant te wachten die de volgende ochtend op de deurmat valt, om het nieuws van gisteren te lezen. Men wil steeds vaker per direct informatie hebben over wat er nu gebeurt. FlashphotoNL probeert zo snel mogelijk correct nieuws te brengen. Zeker in het begin kan bepaalde informatie nog niet beschikbaar zijn of kunnen dingen anders lijken dan ze uiteindelijk blijken te zijn. Daarom kan het voorkomen dat informatie achteraf wordt aangepast als er meer informatie beschikbaar is. Wij checken altijd meerdere bronnen alvorens we iets publiceren. Dit kunnen betrokkenen, getuigen, hulpverleners of voorlichters van politie of brandweer zijn bijvoorbeeld. Mocht informatie niet correct zijn vernemen we dat graag van u. Dan gaan wij met de nieuwe informatie nogmaals checken bij onze andere bronnen en indien het nodig is om de berichtgeving aan te passen zullen wij dit corrigeren.

2.5 - Er stond eerst iets anders in de tekst

Dat is mogelijk; na het maken van het artikel stopt het niet voor ons. Wij blijven continu op zoek naar nieuwe informatie. Als na eerste publicatie blijkt dat een aanpassing noodzakelijk is op basis nieuw beschikbaar gekomen informatie zullen wij de tekst aanpassen.

2.6 - Er staan taal- en spellingsfouten in jullie tekst

FlashphotoNL bestaat uit een team van fotografen die zijn geselecteerd op hun skills om te fotograferen, niet om teksten te schrijven. De eindredactie controleert zo veel mogelijk alle teksten die online zijn geplaatst en corrigeert deze indien nodig.


3. Privacy / AVG

3.1 - Mogen jullie zomaar foto's maken zonder mijn toestemming?

Ja, dat is wettelijk toegestaan. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is in artikel 10 de vrijheid van meningsuiting opgenomen. In dit artikel staat de vrijheid van informatiegaring waarin beschreven wordt dat het eenieder is toegestaan beelden te maken op de openbare weg en in openbare ruimtes. Hierbij hoeft de fotograaf iemand niet te waarschuwen alvorens beelden te gaan maken. Bij publicatie van deze beelden speelt het Portretrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming een rol.

3.2 - Ik beroep mij op mijn portretrecht

In de Auteurswet is het Portretrecht opgenomen, waarin wordt gesproken over een portret wanneer iemand herkenbaar is afgebeeld. Hierbij is niet alleen het gelaat van belang, ook een kenmerkende lichaamshouding of kenmerkende attributen zijn hierbij van belang. De wet maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. Dit laatste is van belang voor de foto’s op FlashphotoNL, daar deze niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt worden. Wanneer een portret niet in opdracht is gemaakt, mag deze in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders op het moment dat de geportretteerde een ‘redelijk belang’ heeft dat de foto niet gepubliceerd wordt, dit gaat dan vaak om een privacybelang of een financieel belang. In deze gevallen komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de hoek kijken.

3.3 - Ik beroep mij op de AVG wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Europese “General Data Protection Regulation” (GDPR) van kracht, in Nederland beter bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bijbehorende uitvoeringswet. In artikel 43 van de uitvoeringswet AVG is opgenomen dat op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing zijn:

- Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
- Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten) Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
- Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
- Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling)
- Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
- Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
- Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

De rechten van personen op grond van de AVG zijn dus grotendeels niet van toepassing en als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld, dan geldt dat deze persoon:

- Geen recht heeft op vergetelheid; er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen.
- Geen recht heeft op intrekking; in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken.
- Geen recht heeft op rectificatie.
- Geen recht van inzage heeft in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium.
- Geen recht heeft op bezwaar tegen de verwerking.
- Geen recht heeft op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn uitgezonderd, hetgeen betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en ook niet handhavend op kan treden bij eventuele overtredingen.
Ondanks alle uitgezonderde bepalingen van de verordening, zijn er nog wel bepalingen waar journalisten zich aan dienen te houden. Dit betekent onder meer dat er nog steeds een grondslag nodig is voor het publiceren van het beeld. De grondslag hiervoor is de vrijheid van nieuwsgaring. Bij deze grondslag geldt nog steeds dat de journalist een afweging moet maken tussen de vrijheid van nieuwsgaring en de privacy van de geportretteerde, hetgeen gedaan wordt middels de redelijk- belangtoets vanuit het portretrecht. Een betrokkene kan hier geen bezwaar tegen maken daar hoofdstuk III van de AVG niet van toepassing is op journalistieke publicaties. Dit zou tevens een negatief effect hebben op de vrijheid van meningsuiting, indien iedere betrokkene achteraf bezwaar in dient op het moment dat deze persoon niet zo blij is met de journalistieke publicatie.


4. Social Media

4.1 - Waar kan ik reageren op een artikel?

FlashphotoNL is te volgen op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en Tiktok. Op deze platformen kunt u een reactie plaatsen onder nieuwsitems. Het is niet mogelijk op de website te reageren onder nieuwsitems.

4.2 - Waarom is mijn reactie verwijderd?

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en FlashphotoNL laat dat ook toe, tot bepaalde mate. Wij accepteren geen bedreigingen en/of scheldpartijen in onze reacties jegens ons of andere reageerders. Deze reacties zullen worden verwijderd. Ongefundeerde beschuldigen jegens ons zullen ook worden verwijderd. Als u gereageerd heeft op een reactie van een ander, en die persoon verwijdert zijn of haar reactie, dan verdwijnen ook alle andere reacties daaronder. FlashphotoNL kan hier niets aan doen.

4.3 - Ik kan jullie social media pagina niet zien

Schending van onze "huisregels" zoals beschreven in punt 4.2 kan leiden tot een ban. Het is dan niet meer mogelijk de social media pagina te zien en/of te reageren. Een ban is permanent en wordt niet meer ongedaan gemaakt.


5. Contact

5.1 - Hoe kan ik jullie bereiken?

FlashphotoNL is te bereiken via het contactformulier op de website of via een DM op Facebook / Twitter / Instagram.

5.2 - Kan ik jullie bellen?

FlashphotoNL is niet telefonisch bereikbaar.

5.3 - Kan ik jullie bezoeken?

FlashphotoNL heeft geen fysieke vestiging en is dus niet te bezoeken.

5.4 - Jullie reageren niet op mijn WhatsApp berichten

De WhatsApp functie is momenteel uitgeschakeld en niet actief.

5.5 - Waarom reageren jullie niet

Ons team bestaat uit fotografen die tijdens rustige momenten beschikbaar zijn via de contactmogelijkheden. Het is dus mogelijk dat u langer op antwoord moet wachten als wij bezig zijn. Wij doen ons best om altijd iedereen van een antwoord te voorzien als er een serieuze vraag is gesteld.


6. Over ons

6.1 - Hebben jullie een perskaart?

Alle fotografen beschikken over een perskaart. Een aantal beschikt ook over de officiële politieperskaart en zijn lid van de NVJ/NVF (Nederlands Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotografen; de instantie die de officiële (inter)nationale erkende perskaarten uitgeeft in Nederland.

6.2 - Zijn jullie journalisten?

FlashphotoNL bestaat uit fotografen en vrijwilligers. Wij zijn dus geen journalisten die lange teksten schrijven en de onderste steen boven halen. Wij schrijven wel een begeleidende tekst bij de foto's om duidelijkheid te verschaffen.

6.3 - Kan ik stage lopen bij jullie?

Op dit moment is dat niet mogelijk.

6.4 - Kan ik een dagje meelopen met jullie?

Op dit moment is dat niet mogelijk.