Preventief fouilleren weer van start

Nieuws Kort nieuws Preventief fouilleren weer van start

Vlaardingen - In Vlaardingen kan door de politie van 3 mei 2013 tot 29 september 2013 preventief worden gefouilleerd.

Het Centrum, de Westwijk en een gedeelte van Holy zijn door de burgemeester op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het preventief fouilleren is er op gericht het aantal (vuur)wapens dat in omloop is te verminderen, het aantal (gewapende) geweldsdelicten te verlagen en het veiligheidsgevoel te vergoten.

In december 2011 is preventief fouilleren voor het eerst ingezet in het kader van het ?Donkere Dagen offensief?. Doordat het aantal geweldsmisdrijven, ondanks de intensivering van het toezicht nog steeds te hoog was, heeft burgemeester Bruinsma op advies van de politie, de maatregel toen ingesteld. Burgemeester Bruinsma heeft afgelopen jaar besloten om meteen bij de start van het ?Donkere Dagen offensief? ook het preventief fouilleren te starten. Dat besluit liep tot april 2013 en is nu dus weer opnieuw genomen voor hetzelfde gebied omdat de geweldsdelicten nog steeds te hoog zijn. De preventieve fouilleringen worden op gezette tijden uitgevoerd op last van de officier van justitie en zijn met duidelijke juridische kaders omgeven.

De politie maakt wederom gebruik van informatie gestuurd preventief fouilleren. Hierbij wordt het middel gerichter toegepast. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van bepaalde eigenschappen en kenmerken gebaseerd op objectieve en relevante rechtvaardigingsgronden, zoals leeftijd, kledingstijl en persoonlijke kenmerken, mits die niet strijdig zijn met het discriminatieverbod. Voordeel is dat minder burgers worden onderworpen aan fouillering. Deze selectie zal worden onderbouwd met een analyse van de politie, waarna de officier van justitie toestemming geeft om op basis van deze objectieve eigenschappen gericht te gaan fouilleren.