Aanpassingen Nieuwlandplein op komst

Nieuws Kort nieuws Aanpassingen Nieuwlandplein op komst
thumbnail

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft een onderzoek laten starten naar de verkeerssituatie op het Nieuwlandplein in Schiedam. Op de rotonde zijn de afgelopen maanden meerdere aanrijdingen gebeurd.

Een verkeerskundig bureau heeft de afgelopen weken onderzoek verricht, de aanbevelingen van dit onderzoek worden eind maart (2014) verwacht. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 Schiedam aan het college van B&W worden een aantal ideeën genoemd om de veiligheid van de rotonde te verhogen. Zo wordt er bekeken of de rotonde iets versmald kan worden zodat er minder hoge snelheden gehaald worden, wordt er onderzocht of de fiets- en voetgangersoversteken op een plateau gelegd kunnen worden en of de fietspaden iets te laten afbuigen zodat fietsers en bromfietsers minder onverwachts opduiken. Ook wordt gekeken naar eventuele verbetering van bebording en verlichting. Zodra de aanbevelingen van het verkeerskundig bureau bekend zijn zal er gestart worden met de voorbereidingen om de rotonde aan te passen.