Toegangsverbod 11 woningen na verzakking

Lokaal Schiedam Toegangsverbod 11 woningen na verzakking
thumbnail

Schiedam - Bewoners van woningen aan de Parkweg in Schiedam zijn maandag door de gemeente geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. de toegang tot hun huizen.

Het betreft elf panden waarbij in de nacht van zaterdag op zondag bouwkundige problemen zijn geconstateerd.

Helaas moest de bewoners en gebruikers van de panden worden meegedeeld dat zij vooralsnog geen toegang hebben tot hun huizen en kantoren. De gemeente heeft dit besluit - in het belang van de veiligheid van de bewoners en gebruikers - moeten nemen op basis van nadere inspectie en in afwachting van eenduidige informatie over (de ernst van) het probleem. Ook de omgeving mag niet worden betreden. De omgeving is afgezet en de Parkweg is ter plaatse afgesloten voor autoverkeer.

Met de bewoners worden per gezin afspraken gemaakt om onder begeleiding spullen uit de huizen te halen. De bewoners die op dit moment op vakantie zijn worden in de gelegenheid gesteld dit op een later tijdstip te doen. De gemeente stelt beveiliging in rond de panden. Tijdens de bijeenkomst beantwoordden burgemeester Leemhuis-Stout en wethouder Groeneweg vragen van de bewoners. De gemeente beseft dat de maatregelen veel van de bewoners vragen, maar stelt veiligheid boven alles.

De eigenaren van de woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van reparaties en het aanbrengen van eventuele noodvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst is de bewoners dan ook geadviseerd zich te verenigen en in ieder geval snel contact op te nemen met de verzekering. Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, biedt de gemeente de bewoners van de getroffen panden onderdak in een hotel.

Bewoners van andere woningen, die behoren tot hetzelfde complex, worden in de gelegenheid gesteld om hun huizen door een bouwkundig inspecteur van de gemeente te laten controleren. Zij ontvangen daarover binnenkort een brief van de gemeente.