Cijfers geregistreerde criminaliteit 2012

Nieuws Schiedam Cijfers geregistreerde criminaliteit 2012
thumbnail

Schiedam - Sjoerd Top, districtschef van district Waterweg-Noord van de politie heeft maandagmiddag cijfers bekendgemaakt van geregistreerde criminaliteit.

De cijfers zijn over 2012, vergeleken met 2011 van de steden Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Geregistreerde criminaliteit zijn alle feiten die bekend zijn bij de politie, ook de gevallen waar geen aangifte van gedaan is.

Algemeen
Over het algemeen is in dit gebied de criminaliteit afgenomen met gemiddeld 7% ten opzichte van 2011. Onderverdeeld in de steden is het als volgt:

- Schiedam: Daling van 2%
- Vlaardingen: Daling van 11%
- Maassluis: Daling van 10%
- Hoek van Holland: Daling van 4%.

Woninginbraken
De woninginbraken zijn ten opzichte van 2011 in alle steden gestegen, behalve in Maassluis. In Vlaardingen en Schiedam is de stijging meer dan 10%. In Maassluis is de daling ruim 22%.

Straatroven
Bij de straatroven is een lichte stijging te zien. Wel worden de straatroven steeds vaker gepleegd door jongeren, op jongeren.

Overvallen
In 2011 zijn er in dit gebied 73 overvallen gepleegd op woningen en bedrijven. In 2012 was dit aantal 70.

Preventief fouilleren
Tijdens de periode van het preventief fouilleren is een duidelijk afname van het aantal High Impact Crimes te zien. In de periode Oktober 2011 - Januari 2012 waren er in dit gebied nog 40 overvallen (toen preventief fouilleren voor het eerst hier werd ingezet), terwijl in dezelfde periode dit jaar (Oktober 2012 - Januari 2013) dat er nog maar 13 waren. De politie zegt blij te zijn met deze enorme daling, maar benadrukt dat het er nog altijd 13 teveel zijn.

Diefstal
Rond het NS station Schiedam Centrum is een stijging te zien in het aantal diefstallen van fietsen en bromfietsen. In 2012 zijn er in totaal 816 fietsen en bromfietsen gestolen.

Lokmiddelen
De algemene daling is mogelijk mede veroorzaakt door de inzet van lokmiddelen. In apparatuur die vaak gestolen wordt, is GPS apparatuur ingebouwd. Zodra een object, zoals een telefoon, of gewoon een complete auto, gestolen worden, krijgt de politie vanzelf een signaal dat het lokmiddel is gaan bewegen. Zo hoeft het signaal alleen maar gevolgd te worden en kan de dader snel opgepakt worden.

VIPpen
VIPpen is een project van de politie waar personen die aanraking zijn geweest met de politie vanwege High Impact Crimes vervelend veel bezoekjes van de politie krijgen. VIP staat voor Very Irritating Police. De zogenaamde "targets" worden continu in de gaten gehouden, en elke keer dat de politie ze tegenkomt worden ze onderworpen aan een uitgebreide controle. Op deze manier wordt de kans kleiner dat ze een High Impact Crime plegen. Ook krijgt iedereen de keus om mee te werken aan hun herstel, of niet. Mochten ze kiezen toch overvallen e.d. te blijven plegen blijven ze enorm veel bezoekjes van de politie krijgen, om ze in de gaten te houden. Kiezen ze voor het herstel krijgen ze vanuit bijvoorbeeld politie en gemeente alle hulp om op het rechte pad te blijven. In dit gebied ging het in 2012 om 50 personen.

Geweld tegen politiemensen
In 2012 was er een verdubbeling van het aantal keren dat er geweld is gebruikt tegen politiemensen. Het ging om 68x, tegen 32x in 2011.

Resultaat
In Vlaardingen is in 2012 een daling te zien van de criminaliteit nadat een aantal Vlaardingers geheel 2012 vast heeft gezet na een steekpartij op straat. Het gaat om DEZE steekpartij op de Markt in Vlaardingen, op 30 oktober 2011. Volgens Sjoerd Top is hieruit af te leiden dat deze groep mogelijk ook verantwoordelijk is geweest voor een aantal andere zaken, doordat er in Vlaardingen een sterke afname was nadat deze personen vastgezet waren.