Voorkom inbraak, meldt verdachte situaties

Nieuws Vlaardingen Voorkom inbraak, meldt verdachte situaties
thumbnail

Vlaardingen - De politie zet fors in op het voorkomen van High Impact Crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken. Maar wat kunt u er zelf aan doen?

Op een bijeenkomst meldde Sjoerd Top, districtschef van de regio Waterweg-Noord van de politie-eenheid Rotterdam, dat de hulp van alle burgers meer dan welkom is in het voorkomen van deze High Impact Crimes.

De politie heeft de afgelopen periode voornamelijk ingezet op het verminderen van de overvallen en straatroven. Nu worden ook de woninginbraken aan dat rijtje toegevoegd.

In de eerste 2 maanden van 2013 zijn de overvallen in de Waterweg-gemeenten (Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) afgenomen met 50% ten opzichte van de eerste 2 maanden in 2012. Hetzelfde geldt voor de straatroven; deze hebben een afname van 60%. Zie ook dit eerdere artikel over cijfers en feiten omtrent de overvallen en straatroven.

Bij de inbraken is echter een flinke stijging te zien in dit gebied. In alle gemeenten behalve in Schiedam zijn de woninginbraken ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar toegenomen. In Hoek van Holland is een stijging van 25% (van 8 naar 10 inbraken), in Maassluis is een stijging van 80% (van 17 naar 32 inbraken), in Vlaardingen een stijging van 15% en in alleen Schiedam is een daling te zien, hier is de afname 15%.

Een onderdeel van de aanpak is het "VIPpen" van personen die bekend staan als inbrekers. Hierbij krijgen deze personen erg vaak politie op bezoek die hun begeleiden en hun proberen op het rechte pad te houden. Als die persoon de hulp aanvaard zal vanuit alle hoeken hulp aangeboden worden aan die persoon. Mocht hij of zij de hulp niet accepteren zal de politie die persoon scherp in de gaten houden, en zal hij of zij hard aangepakt worden.

In de preventie van de inbraken is ook nog veel te doen, niet alleen door de politie of beveiligers, maar ook door de burgers zelf. U kunt u woning met een aantal simpele maatregelen beveiligen die voorzien zijn van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het is gebleken dat er een daling van 80% te zien is van inbraken als maatregelen worden getroffen die het keurmerk dragen, omdat men dan niet binnenkomt. Ook kunt u uw eigen spullen zoals tablets en telefoons beveiligen met track&trace software. Mocht dit dan toch gestolen worden, is makkelijk te zien waar uw spullen zich bevinden.

Mocht er dan toch ingebroken worden bij u, zal de politie altijd sporenonderzoek verrichten. Elke kleine aanwijzing of braakspoor wordt opgeslagen in een dossier. Mocht er een aanhouding plaatsvinden is die persoon mogelijk te linken aan de inbraak bij uw thuis.

Voorkomen blijft natuurlijk altijd beter, en daarom benadrukt de politie dat het melden van elke verdachte situatie kan helpen in het voorkomen van weer een mogelijke inbraak. Ziet u verdachte personen in uw straat, of bij de buren voor de deur? Vertrouwt u iets niet, maar twijfelt u of het genoeg is om de politie te bellen? Bel altijd direct 112. De politie komt nooit voor niets! De verdachte personen zullen altijd aangesproken worden, en uit de anonimiteit gehaald worden d.m.v. het opschrijven van hun gegevens. Als men uit de anonimiteit is gehaald is de kans op een High Impact Crime een stuk kleiner.

De politie kan ook optreden als die verdachte personen nog geen strafbaar feit hebben gepleegd. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeenten is namelijk opgenomen dat het verboden is om materieel bij je te hebben dat gebruikt kan worden bij inbraken tijdens de uren die bestemd zijn voor de nachtrust. Worden er bij iemand dus inbrekerswerktuigen aangetroffen na uw telefoontje, zal deze persoon meegenomen worden naar het politiebureau. Het melden van elke verdachte situatie maakt dus wel degelijk het verschil. Twijfel nooit, en bel altijd direct 112. Voor niks komen is er in dit soort situaties niet bij, aldus de politie.