Gemeente is klaar voor de opvang van 50 oorlogsvluchtelingen

Nieuws Schiedam Gemeente is klaar voor de opvang van 50 oorlogsvluchtelingen
thumbnail

Schiedam - Schiedam is klaar om op zeer korte termijn een groep van ongeveer 50 asielzoekers op te vangen. Voor dit doel is aan de Buitenhavenweg een boot gereed gemaakt. Het gaat volgens Maurice Lenferink van de Veiligheidsregio Rotterdam om crisisopvang van mensen die alles hebben moeten achterlaten in het land van herkomst.

Vlak voor de kerstperiode wees staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid onder andere de regio Rotterdam aan om extra opvang te realiseren. De opvang is nodig omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers heeft een groot tekort aan crisisnoodopvangplekken.

Het is de bedoeling dat asielzoekers vanuit de tijdelijke opvang worden overgebracht naar reguliere opvanglocaties elders in het land. Op de website van de gemeente Schiedam geeft Burgemeester Lamers de volgende verklaring af: "We ontvangen straks mensen die met alle risico’s van dien hun onveilige thuislanden hebben verlaten om duizenden kilometers verderop een veilig bestaan te kunnen opbouwen. Ik hoop van harte dat Schiedam zich gastvrij toont gedurende hun verblijf in onze stad."
De afgelopen dagen is er door de verschillende gemeenten binnen de regio intensief overlegd over hoe deze taakstelling het beste kan worden verdeeld. Rotterdam vangt met 250 mensen verreweg de meeste asielzoekers op; Schiedam is verantwoordelijk voor de organisatie van 50 noodopvangplekken. Burgemeester Cor Lamers: "Er is sprake van een acuut landelijk opvangprobleem. Als gevolg daarvan zijn wij als regio Rotterdam-Rijnmond geconfronteerd met een aanwijzing van het kabinet. Wij zijn er desondanks als regio in geslaagd om tegemoet te komen aan de taakstelling vanuit het ministerie. We kiezen in Schiedam heel bewust voor een vorm die geschikt is voor tijdelijke opvang en niet ten koste gaat van bestaande woonvoorzieningen in de stad."

In buurgemeente Vlaardingen wordt sinds 5 november een groep van 70 vluchtelingen opgevangen. En ook in Maassluis ligt inmiddels een schip gereed om vanaf begin Januari een groep op te vangen.

De tijdelijke bewoners op het schip in Schiedam worden de komende dagen verwacht.