Het mysterie van het wassende water

Nieuws Schiedam Het mysterie van het wassende water
thumbnail

Schiedam - Een grote plas water zorgde zaterdagmorgen op de kruising Slimme Watering - Kerkweg voor enige overlast. De herkomst van het water bleef lange tijd onduidelijk.

Bewoners maakten vanaf 11:00 uur melding van de wateroverlast bij zowel gemeente als Irado, met wisselend succes.
In eerste instantie werd gedacht aan een breuk in een waterleiding. Deze theorie werd al snel ontkracht door Evides, er bleek immers geen waterleiding in de buurt te lopen. Daarna werd de aandacht gevestigd op het riool. Bij een korte rondgang door de wijk bleek iets verderop gewerkt te worden aan de riolering. De aanwezige werklui verzekerden echter dat zij niet de veroorzaker waren van de wateroverlast. Een toevallig passerende buurvrouw wist echter te melden dat de buurt een brief had ontvangen waarin de werkzaamheden werden aangekondigd, en bewoners werd geadviseerd het deksel van de toiletpot te sluiten en er iets zwaars op te leggen. Volgens de medewerker van het rioleringsbedrijf bestond het risico dat spetters uit de toiletpot tegen het plafond zouden kunnen spuiten. Al met al bleef de bron van het water een groot mysterie. Rond 13:00 was het meeste water weer weggezakt, zonder verder ingrijpen.

Sommige automobilisten maakten er een sport van om hard door het water te rijden, wat dan weer goed was voor een mooie Splashphoto.