Nieuw blusvoertuig voor de brandweer Vlaardingen

Nieuws Vlaardingen Nieuw blusvoertuig voor de brandweer Vlaardingen
thumbnail

Vlaardingen - De brandweer Vlaardingen krijgt volgende week een nieuw blusvoertuig. Dit is de eerste van de totaal twee nieuwe voertuigen die de brandweer Vlaardingen krijgt.In de gehele regio Rotterdam-Rijnmond krijgen kazernes nieuwe blusvoertuigen. De huidige voertuigen zijn soms al ouder dan 10 jaar en nodig aan vervanging toe. Geleidelijk aan worden de nieuwe voertuigen afgeleverd en in dienst genomen. Voor de brandweer Vlaardingen is het volgende week woensdag zover; de Slagkracht-tankautospuit wordt dan in gebruik genomen. Het voertuig zal als roepnummer TS 13-2 krijgen.

Er zijn 3 soorten nieuwe voertuigen; een Combinatie-tankautospuit (CT), Tankautospuit (TS), en Slagkracht-tankautospuit (SK). De CT is een combinatie tussen een normale tankautospuit (blusvoertuig) en een hulpverleningsvoertuig met groot en uitgebreid redgereedschap voor beknellingen bij ongevallen bijvoorbeeld. De beroepsploeg van Vlaardingen (eerste uitruk) krijgt zo'n soort voertuig. Op dit moment staan in Vlaardingen nog een losse normale tankautospuit en een los hulpverleningsvoertuig. Wanneer deze wordt afgeleverd is nog niet bekend.

De vrijwilligers krijgen een SK; een tankautospuit met net iets meer materiaal dan een normale TS. Deze Slagkracht-tankautospuit met het materiaal is vanavond tijdens een oefenavond uitgebreid getest. Onder meer de indeling van voertuig is doorgenomen met alle functies, en het nieuwe materiaal is uitgeprobeerd. De afgelopen periode zijn er meer oefenmomenten geweest met het nieuwe materiaal.

De Slagkracht-tankautospuit zal door de vrijwilligers van de brandweer Vlaardingen bemand worden als de beroepsploeg al is uitgerukt en er komt nog een melding binnen. Ook worden deze SK voertuigen door heel de regio ingezet als herbezetting; mocht een beroepsploeg elders in de regio langdurig worden ingezet, bijvoorbeeld bij een grote brand of een groot ongeval, wordt de wagen bemand en gaat deze op de lege kazerne elders in de regio staan om voor een goede dekking van het uitrukgebied te zorgen. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn meerdere SK wagens beschikbaar; meestal de wagens van de vrijwilligers van een kazerne. De vrijwilligers kunnen op elk moment van de dag opgeroepen worden om de wagen te bemannen en elders een kazerne te gaan herbezetten. Niet elke kazerne heeft namelijk een 2e voertuig die bemand kan worden met eigen vrijwilligers. De kazernes die wel 2 voertuigen hebben worden dan naar de op dat moment lege kazerne gestuurd.

De brandweer Schiedam krijgt in een later stadium waarschijnlijk ook 2 nieuwe voertuigen; een normale tankautospuit voor de eerste uitruk (in de kazerne Schiedam staat geen hulpverleningsvoertuig; maar op deze kazerne is een hoogwerker gestationeerd), en een Slagkracht-tankautospuit voor de vrijwilligers.