Nieuwe brandweerkazerne in Schiedam

Nieuws Schiedam Nieuwe brandweerkazerne in Schiedam
thumbnail

Schiedam - Het college van B&W in Schiedam stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan Plein 1940 – 1945.

De nieuwe kazerne is vervangend voor de huidige kazernes aan de Breedstraat en de Laanslootseweg (Rotterdam West).

De vestiging aan de driehoek Plein 1940 – 1945, ’s-Gravenlandseweg en Horvathweg is een uitstekende locatie voor de brandweer en past goed in het kazernespreidingsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Met de nieuwbouw krijgt Schiedam bij deze poort van de Binnenstad een kenmerkend gebouw.

De VRR heeft het gemeentebestuur van Schiedam verzocht een locatie te zoeken voor de nieuwbouw van de kazerne. In het kader van een betere spreiding van de kazernes én in het licht van de bezuinigingen binnen de VRR is de bundeling van de brandweerinzet op één centrale plaats voor het verzorgingsgebied noodzakelijk.

Om de nieuwbouw te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het gemeentebestuur zal na een positief besluit van de gemeenteraad de noodzakelijke procedure starten. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college in haar vergadering van 31 mei 2012.

Wethouder van Oosten (Vastgoed en Grondbedrijf) is blij met het voorgenomen besluit: “De nieuwbouw van de brandweerkazerne op deze plek is uitstekend voor de stad. Vanuit het oogpunt van veiligheid en beperken van hinder voor de stad komt de kazerne op een veel betere plaats dan de huidige kazerne aan de Breedstraat. De nieuwe kazerne kan door haar uitstraling een beeldbepalend gebouw worden bij de ingang van de Binnenstad. Daarnaast komt op termijn de locatie aan de Breedstraat vrij en kan dit terrein meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van dit gebied”.

Algemeen directeur VRR én Regionaal Commandant brandweer, Arjen Littooij, is tevreden met de nieuwe locatie: “ De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer een onderdeel van is, is blij met deze locatie. Hiermee wordt een volgende stap gezet om de VRR een meer efficiënte en effectieve veiligheidsorganisatie te maken. De bouw zal openbaar aanbesteed worden. In het te publiceren bestek zal aandacht geschonken worden aan de uitstraling, welke recht dient te doen aan de wensen van zowel de gemeente als de veiligheidsregio. De VRR heeft bij de bouw van haar gebouwen grote aandacht voor duurzaamheid en milieu. De VRR streeft naar een eenduidige uitstraling van haar gebouwen. Deze kazerne zal dan ook zoveel als mogelijk gaan dienen als blauwdruk voor toekomstige bouwactiviteiten. We verwachten dat de nieuwbouw in 2013 gereed zal zijn.”

Op de foto: Directeur VVR, de heer A.Littooij overhandigt burgemeester, mevrouw J.M.Leemhuis-Stout, de artist-impression van de toekomstige brandweerkazerne.

Foto: Jan van Kampenhout